Wedstrijdlijst 2021

10 juli - wedstrijd jeugd 14:30 uur
10 juli - wedstrijd senioren 13.00 uur (mits er minimaal 12 opgave zijn) bij genoeg opgave willen we A + B klasse doen zodat het laagdrempelig wordt en iedereen mee kan doen. Bij genoeg opgave dames kunnen we die ook apart laten spelen.
17 juli - KNKB-welpen jongens
24 juli - (Bij genoeg helpende ouders en genoeg opgave ivm vakantie )
13 augustus - POP party + jeugd partij
20 augustus - Ouder Kind party

Opgave jeugd kan bij Tjibbe.
Opgave volwassenen kan via groepsapp kaatsen, Facebook, insta, mail: kvdekletsers@hotmail.com of via een bestuurslid.