Dorpshuis it Tiksel - Hantumhuizen
Wierumerwei 1
9144 CX Hantumhuizen

Contactadres/beheerder:
Sipke de Jong
(06) 29 43 28 63