Allerlaatste POP-partij

DIK GESLAAGDE 31E EN TEVENS LAATSTE POP PARTIJ

Na maar liefst 31 edities kwam er zaterdag 19 augustus 2022 een eind aan de welbekende POP partij. Begonnen als een spontaan idee van een vriendengroep groeide deze partij uit tot een begrip in onze kaatsregio. Owe, of beter gezegd “Popke”, heeft dit jaar echter aangegeven dat deze partij de laatste zou gaan worden.

Bij de jeugd konden we de welpen in een poule laten spelen. De parturen moesten even aan elkaar wennen want er kaatsten 3 welpen uit Holwerd mee, maar nadat de eerste slagen waren gedaan ging het los. Johan Willem en Ytsje Marije wisten de eerste twee omlopen met veel moeite te winnen en waren zeker van een prijs. Maar in de finale tegen Geert Johan en Eline werd snel duidelijk dat ze een beetje uitgekaatst waren want de beide Hantumers wonnen overtuigend met 5-1 6-4 de 1e prijs.

Ook bij de pupillen/schooljongens werd in een poule van vier parturen gespeeld. Het wedstrijdverloop was een
beetje wonderlij k. Er waren hele spannende partijen met één keer zelfs alles aan de hang en in de laatste omloop was er een “skjinne fiif” op de telegraaf te zien. Nadat alle earsten bij elkaar opgeteld waren bleek enigszins verrassend dat de 2e prijs naar Reinder en Amber ging. De kransen en glazen laarsjes voor de eerste prijs gingen naar Yme Hille en Jelle Meindert.

De senioren waren met precies 8 parturen dus werd gespeeld met een winnaarsronde en een herkansingsronde voor de derde prijs. De eerste omloop leverde alleen maar “dre ge” partijen op. Er werd fanatiek maar leuk gekaatst zoals we gewend zijn op de POP partij. Tijdens de tweede omloop liep de spanning natuurlijk wel wat op want het winnen van de laatste POP partij staat erg goed op je palmares. De derde prijs werd een prooi voor Elgar, Thimo en Martha Lia. De finale ging tussen Wytse, Oane en Johannes tegen Berry, Sybren en Erwin. Mogelijk dat de vermoeidheid een beetje toesloeg want het eerst genoemde partuur maakte iets te veel foutjes en liet op de belangrijke momenten de punten glippen. Met 5-2 6-4 winst mochten Berry, Sybren en Erwin zich opmaken voor de kransen en het leegdrinken van de welbekende laars met bier.

Dit was dus de laatste keer dat Popke en Anja de prijzen overhandigden aan de winnaars. Ze
werden met een bierpakket (hoe kan het ook anders) en een bloemetje bedankt voor 31 jaar organisatie van de POP-partij!