Belangrijk nieuws!

Beste kaatsleden / ouders kaatsleden,

Gelukkig mogen en kunnen wij dit jaar weer wat partijen organiseren, bij deze mail vinden jullie het wedstrijdschema. Hieronder nog een paar belangrijke mededelingen:

KNKB
Wij als bestuur worstelen al een aantal jaren om ons als lid af te melden bij de Kaatsbond (KNKB) Elk jaar wordt er van ons verwacht om een KNKB wedstrijd te organiseren, dit brengt altijd veel werk met zich mee en omdat er helaas weinig kaatsers uit ons dorp hieraan mee doen (of kunnen doen) doen we dit meer voor anderen dan voor onze eigen dorpsgenoten. Wij zijn ook van mening dat wij voor 1 á 2 leden niet bij de bond kunnen blijven. Bij deze willen wij jullie op de hoogte stellen van het voornemen van dit besluit, indien je hier bezwaar tegen hebt zien wij graag je reactie in de mail tegemoet (kvdekletsers@hotmail.com) voor 10 juli 2021. Wij zullen dit dan in het bestuur bespreken, zodra er geen bezwaren zijn zullen wij ons bij de bond afmelden.

Nieuwe bestuursleden!!
Wij zijn haastig op zoek naar nieuwe bestuursleden! Na 6 jaar wordt het hoog tijd dat er nieuwe bestuursleden komen!! Tjibbe is er vorig jaar nieuw bij gekomen en wil graag versterking! Het huidige bestuur wil graag na dit jaar stoppen maar zouden het erg jammer vinden dat er volgend jaar niet meer gekaatst kan worden in Hantum! Hierbij dus een dringende oproep aan ouders/leden/dorpsgenoten en alle andere enthousiastelingen die graag een steentje bij willen dragen aan het kaatsen in Hantum! Je kunt je bij 1 van de bestuursleden melden of via de mail kvdekletsers@hotmail.com Er zal in ieder geval 3 á 4 nieuwe bestuursleden bij moeten komen. Het zou toch erg jammer zijn dat er volgend seizoen geen kaatspartijen meer in Hantum zijn?!

Met vriendelijke groet,
Bestuur KV de Kletsers Hantum
Elly Visser, Sally Jansma, Ruurd Toren, Wytse Kuipers, Jan Bandsma, Sietske Braaksma,
Pia Dijkstra en Tjibbe Tilma