Activiteitencommissie d'Ald Skoalle
Contactpersoon: Vacature
acaldskoalle@live.nl

Biljarten/Klaverjassen
Contactpersoon: Jelle Auke Vrieswijk
(0519) 57 17 97

Brommerclub Skeane Jabik
Contactpersoon: Willem Visser
skeanejabik@hotmail.com

Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen
Contactpersoon: Marieke Hoekstra
(0519) 25 21 51 secretariaat@dbhantum.nl 

Dorpsbelang Hantumhuizen
Secretaris: Sjoerd Bolhuis
(0519) 701852 dbhantumhuizen@gmail.com

Dorpsbelang Hiaure
Secretaris: Jikke Woudman
jwoudman@outlook.com \

Dorpshuis d'Ald Skoalle - Hantum
Contactpersoon: Joris Steenbrink
(06) 1816 3138
Secretaris: Ellen Liezenga
(06) 1501 8487
Verhuur en gebouwenbeheer: Albert Kuipers 
(06) 1028 4014
dorpshuishantum@hotmail.com

Dorpshuis it Tiksel - Hantumhuizen
Contactpersoon: Sipke de Jong
(06) 29 43 28 63

Feestcommissie 4H-dorpen
Contactpersoon: Pia Dijkstra
feestcommissiehantum@hotmail.com

Korfbalvereniging DTL
Secretaris: Hilda Veeninga
(0519) 57 18 79 info@kvdtl.nl

Kaatsvereniging de Kletsers
Contactpersoon: Sietske de Vries
kvdekletsers@hotmail.com

Protestantse Gemeente Hantum c.a.
Kerkelijk werker: Dhr. W. Feddema
H.G. van der Veenstrjitte 4
9114 RR Driezum
(0511) 22 71 08 / (06) 118 86 441
wiebefeddema@hotmail.com
Scriba: Anja Dijkstra-de Haan
(06) 219 77 841 scriba.pg.hantum@live.nl

Sint Annakerk Hantumhuizen
Contactpersoon: Theo van der Heide
Bangawei 8
9144 CL Hantumhuizen
(0519) 57 16 47 pcstannahantumhuizen@gmail.com

SOS Gelegenheidskoor Rûm Sop
Contactpersoon: Jelle de Wilde
(06) 29 850 132 jj.dewilde@knid.nl

Toanielferiening 'it Hantumer Ploechje' 
Contactpersoon: Jelle de Wilde
(06) 29 850 132 jj.dewilde@knid.nl

Uitvaartvereniging 'de Laatste Eer' Hantum c.a.
Contactpersoon: Jikke Woudman
(0519)  29 36 99 jwoudman@outlook.com

Uitvaartvereniging 'de Laatste Eer' Hantumhuizen
p/a Hantumerweg 15
9145 CL Ternaard
Bode: Watse Elzinga
(06) 516 40 661

Vogelwacht Hantum e.o.
Contactpersoon: Paulus van der Weide
(0519) 57 17 12

IJsclub 'Meiinoar ien' 
Contactpersoon: Annet Bouma-Dijkstra
(0519) 57 15 86

Werkroep Pestgedrag
Contactpersoon: Alie Kuipers
(0519) 57 15 86 aliebos@hotmail.com