Uitvaartvereniging 'de Laatste Eer' - Hantum

Wat is het doel van een uitvaartvereniging?
De uitvaartvereniging stelt zich ten doel om elkaar bij overlijden behulpzaam te zijn.

Wat doet, of kan een uitvaartvereniging doen?
Zij verzorgt een begrafenis of crematie.

Hoe te handelen bij een sterfgeval?
U kunt contact opnemen met een van onze bodes van uitvaartzorg Elzinga. 
Internet: www.uitvaartzorgelzinga.nl
De Buorren 16
9137 RS Easternijtsjerk.
Watse Elzinga tel. (06) 516 40 661 e-mail: watse@uitvaartzorgelzinga.nl
Janneke Kempenaar tel. (06) 125 533 90 e-mail: janneke@uitvaartzorgelzinga.nl.

Hij/zij overlegt met de nabestaanden over de zaken die geregeld moeten worden. Verder is hij/zij met raad en daad behulpzaam bij de voorbereiding van een begrafenis of crematie. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de wensen van de nabestaanden.

Hoe te handelen bij het overlijden van leden die elders wonen?
Ook dan kan contact worden opgenomen met één van onze bodes, Watse Elzinga, tel. (06) 516 40 661 of Janneke Kempenaar, tel. (06) 125 533 90. In overleg wordt geregeld of verdere verzorging van de begrafenis of crematie wordt verricht door het personeel van onze vereniging of dat een zustervereniging deze taak geheel of gedeeltelijk overneemt.

Is de vereniging alleen voor leden?
Ook niet-leden kunnen gebruik maken van de diensten van onze vereniging. Uiteraard worden de kosten hiervan dan in rekening gebracht.

Wordt er geld uitgekeerd?
Nee, er wordt geen geld uitgekeerd. Vergoeding vindt plaats in de vorm van diensten. Alleen aan een zustervereniging kan geld worden uitgekeerd, als die de verzorging van een begrafenis of crematie overneemt.

Op welke diensten heeft een lid recht?
De diensten van uitvaartverzorgster (bode), grafdelver, grafwacht, klokluider en dragers.

Wie kunnen lid worden van de vereniging?
Personen van 18 jaar en ouder kunnen lid worden. Personen boven de 18 jaar van elders moeten inschrijfgeld betalen. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van de leeftijd en de plaatselijke contributie. Hiervoor zijn richtlijnen en tabellen (informatie hierover bij de penningmeester).

Hoeveel bedraagt de contributie?
De contributie voor leden vanaf 18 jaar bedraagt momenteel € 12,– 
De contributie voor een echtpaar / samenwonenden/ éénoudergezin bedraagt € 12,– per persoon. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid, mits naam en geboortedatum bekend zijn bij de vereniging. 
Vanaf het eerstvolgende kalenderjaar na hun 18e verjaardag kunnen zij zelf lid worden en wordt contributie in rekening gebracht.  

Een begrafenis of crematie brengt meerdere kosten met zich mee. Kan hiervoor een aanvullende verzekering worden afgesloten?
Het is goed u bewust te zijn van de kosten die een uitvaart met zich meebrengt. Wij constateren dat er nogal eens verwarring bestaat tussen het lidmaatschap van een uitvaartvereniging en afsluiten van een uitvaartverzekering. Dit zijn twee geheel verschillende zaken. In het kort is het als volgt:

  • Een uitvaartvereniging keert geen geld uit maar verricht wel diensten.
  • Een uitvaartverzekering keert wel geld uit maar verricht vaak geen diensten.
  • Als realistische schatting van de kosten voor een begrafenis of crematie kunt u een bedrag tussen de  € 5.000,- en € 9.000,- aanhouden. Een en ander uiteraard geheel afhankelijk van invulling en uitvoering. Desgewenst kunt u zich voor deze kosten laten bijverzekeren.

Bestuur
Voorzitter: vacant
Secretaris: J. Woudman, tel. (06) 130 097 27 mail: jwoudman@outlook.com
Penningmeester: B. Zijlstra, tel. (0519) 57 18 52
Ledenadministratie : E. Visser-Raap, tel. (06) 105 400 28
Lid: vacant