Stichting Hichtepunten

Stichting Hichtepunten geeft 8 x per jaar het gelijknamige dorpsblad Hichtepunten uit voor de dorpen Hantum, Hantumhuizen, Hiaure en Hantumeruitburen. Ook heeft de stichting, in samenwerking met diverse dorpsverenigingen, deze website in beheer.

Het blad Hichtepunten wordt volledig in eigen beheer samengesteld, gedrukt en bezorgd. Een enthousiaste ploeg van zo'n 30 vrijwilligers maakt het mogelijk om 8x per jaar het blad te laten verschijnen. 

Door dit eigen beheer zijn de kosten erg laag en kan het blad gratis aan de dorpsbewoners aangeboden worden. De kosten worden volledig gedekt uit de advertentie-inkomsten.

Heeft u een vraag over ons dorpsblad, wilt u adverteren een redactionele bijdrage leveren, een ingezonden stuk laten plaatsen en/of een klacht indienen, neem dan contact met de Hichtepuntencommissie op.

Samenstelling van de Hichtepuntencommissie:

Willem Tilma - voorzitter
Hendrik van der Heide - secretaris - e-mail
Jetty Hof - penningmeester
Eelke Veeninga - Opmaak HP
Annet Bouma-Dijkstra
Hilda Veeninga
Contact Hichtepunten
E-mailadres: hichtepunten@4hdorpen.nl 

Liever online lezen? 

Dat kan. Op onze hoofdpagina vindt u het overzicht.

Inleverdata Hichtepunten

Jaargang 47 - seizoen 2024:
25 februari, 7 april, 12 mei, 16 juni, 1 september, 6 oktober, 17 november, 5 januari 2025
Vóór zondag 12:00 uur.

Ruim een week na de inleverdatum wordt het dorpsblad bezorgd en wordt het op onze website geplaatst.
De dag dat de Hichtepunten in uw brievenbus verschijnt kan verschillen omdat we met een groot aantal vrijwillige bezorgers werken. Heeft u vragen over de bezorging, neem dan contact op met de Hichtepuntencommissie.

Meedoen met de website?

Voor dorpsverenigingen is het mogelijk om de participeren in deze website. De verenigingen kunnen dan tegen een geringe vergoeding een deel van de website zelf beheren. Lees hier de mogelijkheden: pdfdeelnemen aan de website.
Belangstelling? Neem contact op met de Stichting.

Voor alle (dorps)verenigingen geldt: bijdragen/data voor de agenda altijd welkom!