Hantumhuizen maart 2021

Op 'e bel...

Onze digitale omroeper

De website voor en van de 4H-dorpen in de gemeente Noardeast-Fryslân

Inleveren kopij Hichtepunten

Inleverdatum Hichtepunten: 11 april 2021 vóór 12:00 uur.
De Hichtepuntencommissie vergadert (online) op: 12 april 2021.
Het dorpsblad verschijnt rond 21 april en aan het einde van die week is de Hichtepunten ook via deze website te lezen.

Hantum in de Leeuwarder Courant...

Met als bijschrift:
Hantum, één van de 4H-dorpen, zoals ze het allitererende dorpencluster tussen Dokkum en de Waddenzee noemen. Hiaure, Hantumhuizen en Hantumeruitburen staan niet op de foto. Ternaard wel, het dorp rechtsboven op de foto dat Hantum scheidt van de Waddenzee. Linksonder op de foto springt de Nicolaaskerk eruit met zijn kenmerkende Romaanse ramen en het mooie roodblauwe interieur.

Rechtsonder het in 2018 geopende voedselbosje, met de fruit- en notenbomen keurig in het gelid. En rechts naast de kerk dorpshuis d’Ald Skoalle, dat in 2019 heropend werd nadat zo’n beetje het hele dorp de schouders eronder had gezet. Veel hebben ze er nog niet van kunnen genieten daar: een paar maanden na de opening sloeg corona al toe. Als de versoepelingen die nu aan de horizon gloren er ook daadwerkelijk van komen, kan de oude dorpsschool, waarin het dorpshuis nu zit, weer met recht als huiskamer van Hantum dienst doen. (Zie voor de foto hiernaast/hieronder...) 
Foto: LC/ARODI Buitenwerf

Hichtepunten 1 jaargang 44 online

In dit nummer o.a.:
- Een mooi verhaal in 'Under de Skjirre'
- De Natte Neuzen Parade door Akke Brouwer
- Nieuws van de 4H-media commissie
- En nog veel meer...

Bekijk Hichtepunten 1 jaargang 44 online

Hichtepunten 8 jaargang 43 alleen online!

Gezien de huidige lockdown vond Hichtepuntencommissie het niet verantwoord om het laatste nummer (8) van jaargang 43 op papier uit te geven.
Dit nummer is alleen ONLINE te lezen. Zie hiervoor de kolom rechts/beneden.
Het eerste nummer van jaargang 44 verschijnt binnenkort in uw brievenbus.

Bekijk Hichtepunten 8 jaargang 43 online

It ferhaal fan ús lânskip...

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een landschapsbiografie laten maken.
De landschapsbiografie vertelt het verhaal van de ontwikkeling van het landschap van zo’n half miljoen jaar geleden tot nu.

Wist u dat er nog sporen zichtbaar zijn van meer dan 150.000 jaar geleden?

Of dat de waterloop de Peazens heel erg bepalend is geweest in de ontstaansgeschiedenis van onze gemeente?
In de landschapsbiografie wordt u meegenomen op een ontdekkingsreis door tijd en landschap.
De landschapsbiografie is een kennisdocument. De landschapsbiografie biedt een goede basis voor beleidskeuzes die in onder andere de omgevingsvisie gemaakt worden.
Via deze link kunt u de Landschapsbiografie downloaden.

Uitstel Ledenvergadering Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen

Het dorpsbelang stelt haar jaarlijkse ledenvergadering uit.
Lees meer >>

Omgevingsproces Ternaard

Regelmatig verschijnt er nieuws in ons dorpsblad Hichtepunten en/of op deze website over het Omgevingsproces Ternaard. Dit is een projectgroep aangaande eventuele gaswinning in onze regio. Via de website van onze gemeente Noardeast Fryslân, wordt u helemaal op de hoogte gehouden.
Omgevingsproces Ternaard.

Maart roert zijn staart...

Voorjaarsbode

Voorjaarsbode...


Nieuwste downloads

Agenda

 do 13 mei 2021    08:00 -
  Oud papier
 vr 14 mei 2021    08:00 -
  Oud papier
 zo 16 mei 2021    12:00 -
  Hichtepunten - Inleverdatum kopij
Hantum

Leeuwarder Courant

9 april 2021

© 2020 – Stichting Hichtepunten

Logo MulderMedia