Wethouder Jouke Douwe de Vries op bezoek in Hantum/Hantumerútbuorren

“Moai om te sjen hoe’t Hantum as hechte mienskip saken oppakt. Sa binne fertutearze
pannen yn it doarp oanpakt en wurdt de planûntwikkeling foar wentebou no mei faasje
oppakt.”

Woningbouw
Hantum is een geliefd dorp waar men veilig en vertrouwd kan wonen. Dorpsbelang wil graag nieuwe woningen bouwen en heeft hiervoor een wooncommissie samengesteld. Nieuwkomers zijn welkom maar men wil de eigen jeugd en andere inwoners ook kansen bieden. Dat is ook belangrijk voor het behoud van de school. Er is inmiddels met succes een woonenquête uitgevoerd. Mogelijke locaties worden in beeld gebracht en onderzocht op voor- en nadelen. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van wonen met zorg. Hantum staat op de lijst van het woonprogramma van de gemeente. Alle plannen worden uiterlijk 1 januari 2024 opgepakt. Het college dringt bij Thus Wonen ook aan op het behoud van het aantal huurwoningen.

Recreatief gebruik woningen
Hantum stoort zich aan het recreatief gebruik van woningen. Dat gaat ten koste van de leefbaarheid in het dorp. Wethouder De Vries deelt deze zorg. Het college komt binnenkort met nieuwe beleidsvoorstellen op het gebied van verblijfsrecreatie naar de dorpen toe en nodigt uit hierin mee te denken.

Speeltuin
Er wordt veel gebruik gemaakt van de speeltuin. Dorpsbelang wil die graag opknappen en vernieuwen en gaat op zoek naar subsidiemogelijkheden. Vanuit de gemeente volgt binnenkort een handboek dat ondersteuning hierbij kan bieden. Er kan ook gemeentelijke subsidie aangevraagd worden via het dorpen- en wijkenfonds.

De bezoeken aan de dorpen zijn een onderdeel van de nieuwe aanpak van het huidige college: de contactwethouder onderhoudt, samen met de dorpencoördinator, nauw contact met de dorpen en wijken binnen onze gemeente. Tijdens dit bezoek komen er allerlei onderwerpen aan de orde.