Snoeidag 2023

Zaterdag 11 maart 2022 | 8.30 – 12.30 uur


Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen
 organiseert op zaterdagochtend 11 maart een snoeidag. We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons een handje willen helpen met snoeien in/om het dorp. Aanmelden kan vooraf bij Sia vd Woude of per mail (zie contactgegevens onder aan deze oproep).

We verzamelen bij Dorpshuis 'd Ald Skoalle en drinken eerst gezellig samen koffie. Het dorpshuis doet ook mee aan deze vrijwilligersochtend en schenkt gratis koffie en thee aan deze vrijwilligers. De taken/locaties worden verdeeld en na de werkzaamheden wordt de ochtend afgesloten met een heerlijke warme hap.

Oproep
Bent u niet meer in staat om snoeiwerkzaamheden in uw tuin te verrichten, maar hier wel behoefte aan hebben dan mag u zich aanmelden als werklocatie. Mochten we voldoende vrijwilligers hebben dan zullen wij ook u een handje helpen in de tuin. Neem voor interesse contact op met Sia via telefoon of email.

Telefoonnummer        06-57112145 (Sia vd Woude)
Email Dorpsbelang     secretariaat@dbhantum.nl