Uitnodiging Sinterklaasfeest

De kinderen uit de 4H-dorpen zijn van harte welkom op het jaarlijkse Sinterklaasfeest van de 4H-dorpen. Op zaterdag 19 november ontvangen we Sinterklaas in Hantumhuizen. Open snel bijgaande uitnodiging (klik op download of afbeelding hieronder) voor meer informatie.

Groeten van de Sinterklaascommissie
(Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen, Dorpsbelang Hantumhuizen, Activiteitencommissie 'd Âld Skoalle en Feestcommissie 4H)