Inleiding

Doarpshûs d'Ald Skoalle kunt u vinden naast de Hervormde kerk van Hantum, een plek die gemakkelijk te vinden is. Het gebouw waarin nu het dorpshuis is gevestigd was voorheen een school, wat de naam waarschijnlijk ook al deed vermoeden. In welk jaar de school destijds gebouwd is kunnen we niet precies nagaan, maar we weten wel dat de eerste bekende onderwijzer uit Hantum in het jaar 1808 op 83-jarige leeftijd ophield als onderwijzer. Waarschijnlijk zal het gebouw rond 1750 zijn gebouwd. In de jaren dertig werd de openbare lagere school opgeheven en werd het schoolgebouw en schoolhuis met tuin door de Hervormde gemeente van Hantum aangekocht. Sinds die tijd werden, na enkele verbouwingen, de meeste verenigings¬activiteiten in dit gebouw gehouden.

Stichting gemeenschapshuis Hantum

Op 3 oktober 1988 werd de Stichting Gemeenschapshuis Hantum in het leven geroepen, en werd het gebouw door de Hervormde gemeente overgedragen aan de stichting. Na een grondige verbouwing door vele vrijwilligers werd het dorpshuis op 25 november 1989 officieel geopend. In 1999 werd het 10-jarig bestaan groots gevierd met activiteiten voor jong en oud. Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit zeven personen. Men heeft vier jaar zitting in het bestuur, die uitgebreid kan worden met een verlenging van nog eens vier jaar. Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Joris Steenbrink - tel. (06) 1816 3138
Secretaris: Ellen Liezenga - tel. (06) 1501 8487
Penningmeester: vacant (ad interim Mariska van der Woerdt)
Verhuur en gebouwbeheer: Albert Kuipers - tel. (06) 1028 4014
Inkoop: Albert Kuipers - tel. (06) 1028 4014
Coördinator vrijwilligers: vacant (ad interim Joris Steenbrink)
Activiteitencommissie: Ilona Idsardi - acaldskoalle@live.nl

Contactadres voor alle dorpshuis gerelateerde zaken: dorpshuishantum@hotmail.com

Lijkt het je leuk om zitting te nemen in het dorpshuisbestuur? Neem contact op met de voorzitter of één van de andere bestuursleden voor meer informatie. 

Het dagelijks bestuur komt een negental keren per jaar bijeen waarvan eenmaal met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is in 1999 opgericht door het toenmalige dagelijks bestuur. In de jaren hiervoor was er geen algemeen bestuur, ondanks dat dit wel in de statuten staat. Het algemeen bestuur bestaat uit een negental afgevaardigden van de verschillende verenigingen uit de dorpen Hantum, Hantumeruitburen en Hiaure.

Accomodatie

Het dorpshuis beschikt over een grote zaal met een oppervlakte van 120 m², die door middel van een schuifdeurensysteem in tweeën kan worden gedeeld in een bar/foyer en de podiumzaal. Vanuit de zaal kan men bij de bar consumpties halen. Er is een bestuurskamer waar kleine vergaderingen kunnen worden gehouden. Het dorpshuis beschikt in de bar/foyer over een biljarttafel en in de podiumzaal over een (beweegbaar) podium, met daar achter een kleedruimte.
Tijdens de laatste verbouwing is het dorpshuis toegankelijk gemaakt voor mensen met een lichamelijke beperking. 

Vooral in de wintermaanden is het dorpshuis bijna iedere avond bezet. Een verscheidenheid aan verenigingen maakt gebruik van het dorpshuis, onder andere de biljartclub, de toneelvereniging en shantykoor Rûm Sop maken gebruik. En gebruikt de kerk het dorpshuis regelmatig voor vergaderingen, catechisatie en de zondagschool/club. Het dorpshuis is multifunctioneel te gebruiken en daarom te huren voor vergaderingen, een buurt,- of verjaardag, familiefeest e.d. Met of zonder vrijwilligers. Informeer naar de mogelijkheden bij het bestuur.

In ons dorpshuis worden bijna alle voorkomende werkzaamheden door vrijwilligers gedaan. Eén keer per jaar wordt aan alle bestuursleden en vrijwilligers een avond aangeboden met een hapje en een drankje, want dankzij hen kan het dorpshuis draaien zoals het nu gaat.

Activiteitencommissie

Naast het bestuur is er een activiteitencommissie. Dit is een zelfstandige commissie die speciale activiteiten in het dorpshuis organiseert, zoals een playbackshow, creatieve avonden, gezellige avonden voor de kinderen van de basisschool enz. Momenteel bestaat deze commissie uit drie personen, waarvan een als afgevaardigde in het bestuur van het dorpshuis zitting neemt. De plannen van de activiteitencommissie worden op de bestuursvergaderingen met de overige bestuursleden besproken en de gehouden activiteiten worden dan geëvalueerd. In samenwerking met dorpsbelang is er een paar maal per jaar een overleg met de jeugd. Naar aanleiding van dit overleg wordt er dan een avond voor de jeugd georganiseerd. Ideeën, vragen en opmerkingen kunnen per mail naar de activiteitencommissie worden gestuurd.
Contact Activiteitencommissie: acaldskoalle@live.nl