Koffieochtend in d' Ald Skoalle

Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen, bestuur van 'd Ald Skoalle en PKN Hantum organiseren koffieochtenden in dorpshuis 'd Ald Skoalle te Hantum. Iedereen is erg positief en daarom is het elke 2e woensdag van de maand vaste prik geworden. Een ieder is van harte welkom! Kijk in de agenda voor de data!