Mei elkoar ûnderweis

Wij hebben vanuit Buurtzorg een preventieproject. We gaan iedere donderdagmiddag wandelen of bij slecht weer doen we een binnenactiviteit onder het genot van een kopje koffie/thee.(zie flyer in de bijlage) Dit is voor chronisch zieken, ouderen, mensen die eenzaam zijn enz. Iedereen is welkom!

Contact: 06 2350 0926 - dongeradeel@buurtzorgnederland.com