Agenda

Hantumer Ploechje - Geastich
Vrijdag, 26 Januari 2024, 08:00

Toanielútfiering fan it Hantumer Ploechje. Spile wurdt: Geastich. In absurde komeedzje yn twa bedriuwen.
Tagong €10,00

Locatie Ald Skoalle