Agenda

Ald Skoalle - Open café
Zaterdag, 30 September 2023, 17:00

Na het succes van vorig jaar, zal er in het dorpshuis ook dit jaar vanaf 17:00 uur weer open Café zijn, in principe de laatste zaterdag van de maand. De eerst volgende keer is op 30 september. Die dag is ook de inmiddels traditionele Doarpsbrûsdei van de Stichting Doarpswurk. Van 17:00 tot 18:00 uur is het happy hour met fris, bier of wijn voor € 1,-. Kom gezellig langs en zegt het voort! We zullen de volgende data kenbaar maken in de komende Hichtepunten, via www.4hdorpen.nl, onze Facebook pagina en het aanplakbord in Hantum. Het kan namelijk zo zijn dat we door andere activiteiten in het dorp(shuis) voor een andere zaterdag kiezen. 

Locatie d'Ald Skoalle