Agenda

Open Monumentendag
Zaterdag, 07 Oktober 2023

alternatieve
OPEN MONUMENTENDAG
Als monumenten konden praten...
bezichtigingen rondleidingen lezingen theater muziek
30 jaar jong
Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Deze stichting beheert 28 kerktorens en 7 molens in de prachtige gemeente Noardeast-Fryslän en bestaat 30 jaar. Op
zaterdag 7 oktober 2023 zijn alle kerken en molens opengesteld voor het publiek.
Haal uw routekaart bij Museum Dokkum of bij de kerken of molens!
Lezingen in Dokkum om 11.00, 13.00 en 15.00 ur In Grote Kerk, Stadhuls en molen Zeldenrust. Monumenten gratis te bezichtigen.

Open monumenten in:

AALSUM
INGWIERRUM
BOARNWERT
JANNUM
BRANTGUM
JOUSWIER
DOKKUM
LJUSSENS
EANJUM
MITSELWIER
EASTERNUTSJERK MOARRE
EASTRUM
NES
FOUDGUM
NIJEWIER
HANTUM
PEAZENS
HANTUMHUZEN
RAARD
HIAURE
TERNAARD
HOLWERT
WAAXENS
IE
WÂNSWERT
IEZUMASYL
WIERUM

www.monumentenbehoudnef.nl

© 2023 – Stichting Hichtepunten

Logo MulderMedia