Agenda

Jeu de Boules
Dinsdag, 26 September 2023, 19:30 - 21:30

Ook komend zomerseizoen wordt er op dinsdagavond vanaf 19.30 uur weer Jeu de Boules gespeeld.  Deze activiteiten worden gehouden op het sportveld  “Yn de Bedelte” te Hantum. Zowel dames als heren spelen samen het spel en materiaal is ter plaatse aanwezig. De spelregels van het spel leer je tijdens de uitvoering van het spel automatisch. Kun je een keer niet, dan is dat geen enkel probleem, we zien op het sportveld wel hoeveel personen er zijn en die worden via loting in groepjes geloot, dit doen we twee keer per avond, zodat je twee keer een wedstrijd op één avond speelt. De eerste ballen rollen alweer vanaf  2 mei 2023, maar je kunt elke dinsdag instappen.

WIST U DAT?

 • Iedereen (man of vrouw) mee mag doen aan dit gezellig uurtje, actief bezig zijn.
 • Deelnemen geen enkele voorwaarden, lichamelijke beperking of conditie tekort, kent.
 • Er geen kennis wordt geëist in spelregels of spelervaring.
 • Je zelf niet voor spelmateriaal hoeft te zorgen.
 • Er geen kosten aan zijn verbonden.DUS
 • De jeu de boules avonden duren ongeveer 70 minuten voor twee ronden.
 • Je niet verplicht bent om elke keer aanwezig te zijn.
 • Je zelf niet voor een medespeler hoeft te zorgen, je wordt gewoon ingeloot.
 • Er altijd gespeeld wordt, uitgezonderd als het regent of heel erg koud is.
 • Het heel gezond is voor lichaam en geest. Even uit de dagelijkse sleur.
 • Jeu de Boules is er elke dinsdagavond om 19.30 uur op het sportveld te Hantum
 • Er is ruimte genoeg voor 18 deelnemers tegelijk.
 • Je elke dinsdag kunt instromen bij het Jeu de Boules wedstrijden.
 • Deze uitnodiging om mee te doen ook voor jou geldt.
 • Als je mee gaat doen, dan is dat op eigen verantwoording, je kunt geen ander persoon of instantie aansprakelijk stellen.
Locatie Yn 'e Bedelte