Agenda

PKN - Kerstlunch
Woensdag, 21 December 2022, 10:00 - 12:30
Contact Janke Kuipers, Rinske Miedema

Uitnodiging voor de Kerstlunch op 21 december 2022

Beste mensen,
Graag nodigen we u /jullie it voor een extra koffieochtend en aansluitend een broodmaaltijd in Kerstsfeer.
Aanvang 10.00 uur
Afsluiting 12.30 uur
Plaats: Ald Skoalle te Hantum

leder van harte welkom, neem gerust een gast mee.
Voor de organisatie is het wel nodig om u/jullie even op te geven.
Graag voor of op maandag 19 december.
Dit kan bij Rinske Miedema: (06) 22626834 of bij Janke Kuipers:
(06) 23242091.

We brengen deze uitnodiging niet huis aan huis dus we vragen of u het mondeling door wilt geven. Het staat ook in Geandewei vermeld en het wordt afgelezen in de kerk bij de afkondigingen.
We hopen op een goede opkomst.

Namens de diaconie en de koffie commissie tot ziens op woensdag 21 december a.s.

Locatie d'Ald Skoalle