Informatiepagina Dorpsbelang Hantum & Hantumeruitburen

Wat is Dorpsbelang?

Dorpsbelang is een vereniging die zich inzet voor de leefbaarheid van Hantum en Hantumeruitburen. Ze tracht dit te bereiken door het behartigen van algemene en persoonlijke belangen.

Welke belangen zijn dat?

Het bepleiten bij de gemeente van nieuwe voorzieningen.
Zo mogelijk het behoud van bestaande voorzieningen.
Het desgewenst ondersteunen en bespreken van particuliere plannen en activiteiten bij de gemeente.

Wat doet Dorpsbelang nog meer?

Zij beheert een terrein, dat is ingericht met speelwerktuigen voor de jongere jeugd. Ook het onderhoud van het zgn. 'trapveld' bij het sportveld en van het 'bos' aan de zuidkant van Hantum is in handen van Dorpsbelang.

Hoe worden leden betrokken bij het werk?

Minstens één keer per jaar wordt een ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur verantwoording doet voor haar activiteiten gedurende het afgelopen jaar. Nieuwe plannen kunnen worden besproken. Tevens kunnen in deze vergadering leden vragen stellen of opmerkingen plaatsen.
In het dorpsblad "Hichtepunten", dat periodiek huis aan huis wordt bezorgd, en waar mogelijk via deze website, wordt men op de hoogte gehouden van de activiteiten.

Waar kan informatie worden verkregen?

U kunt voor zich voor verdere informatie, of wanneer u iets ter attentie van Dorpsbelang wilt brengen, altijd richten tot een van onderstaande bestuursleden:
Jelle van der Galiën - Voorzitter
Nynke de Graaf - Secretaris
Penningmeester (openstaande vacature)
Sia Vd Woude
Martinus Klaver
Voor zaken aangaande Dorpsbelang mailt u naar: secretariaat@dbhantum.nl