Wijzigingen in het bestuur en vacatures

Er is een aantal wijzigingen in het bestuur: Ellen Liezenga heeft de functie van secretaris op zich genomen en de verantwoordelijkheid voor ‘inkoop en verhuur’ overgedragen aan Albert Kuipers. Hij gaat deze taak combineren met het ‘gebouw beheer’. Mocht u zelf het dorpshuis voor een activiteit willen gebruiken, dan graag vanaf nu Albert benaderen. Dat kan nog steeds via ons algemene e-mail adres dorpshuishantum@hotmail.com of anders telefonisch via 06 1028 4014.

We zijn nog steeds op zoek naar een penningmeester! Mariska neemt nu nog de lopende zaken waar, maar wil graag overdragen aan een enthousiaste opvolger (zie ook de advertentie elders in dit blad).

Zoals jullie wellicht in HP nummer 6 van september 2021 hebben gelezen, is de voltallige Activiteitencommissie (AC) van d’Ald Skoalle per 1-1-2022 gestopt. Helaas hebben zich tot nog toe nog geen nieuwe mensen gemeld voor de AC. We zijn dus ook nog op zoek naar een aantal creatieve mensen, die zin hebben om een paar keer per jaar activiteiten te organiseren in en om het dorpshuis voor zowel basisschoolkinderen, jeugd als volwassenen. De oud-AC leden zijn graag bereid om jullie in te werken en te helpen bij het opstarten. Eventueel hebben zij ook nog wel een aantal ideeën “op de plank” liggen. Mocht je interesse hebben, schroom dan niet om ons te benaderen.

Dorpshuizen Fiestocht
Zaterdag 11 juni a.s.. Start vanaf 10 uur in d'Ald Skoalle. Deelname gratis...
Wijzigingen in het bestuur en vacatures penningmeester en AC.
We binne wer los!
12 maart a.s. Open Huis in d'Ald Skoalle van 14 tot 18 uur!

© 2022 – Stichting Hichtepunten

Logo MulderMedia