We binne wer los!

Het land gaat weer open, zei Ernst Kuipers in de coronapersconferentie op 15 februari j.l.. Het dorpshuis was onder voorwaarden al weer een tijdje open, maar nu kunnen we echt los. Daarom initieert Stichting Doarpswurk op zaterdag 12 maart a.s. de Doarpsbrûsdei ‘We binne wer los!’ “Het is (te) lang stil geweest in het dorp en in het dorpshuis. En met elkaar willen we weer leven in de brouwerij brengen. It libben moat der wer yn.” Wij doen daar als dorpshuis graag aan mee. We zijn op 12 maart open van 15 tot 18 uur, met gratis koffie of thee, iets lekkers en van 17 tot 18 uur een happy hour met fris, bier of wijn voor € 1,-. Je kunt gewoon binnen lopen. De 4H mediacommissie zal er zijn met films en foto’s, onder muzikale begeleiding van Rûm Sop. Kom deze middag gezellig langs!

Dorpshuizen Fiestocht
Zaterdag 11 juni a.s.. Start vanaf 10 uur in d'Ald Skoalle. Deelname gratis...
Wijzigingen in het bestuur en vacatures penningmeester en AC.
We binne wer los!
12 maart a.s. Open Huis in d'Ald Skoalle van 14 tot 18 uur!

© 2022 – Stichting Hichtepunten

Logo MulderMedia