Dorpshuizen Fiestocht

Op zaterdag 11 juni 2022 wordt er weer een dorpshuizen fietstocht georganiseerd. Dit jaar doen er 9 dorpshuizen mee. U kunt vanaf 10.00 uur starten in uw eigen dorpshuis en hebt tot 16.30 uur de tijd om alle stempels te verzamelen. Bij elk dorpshuis krijgt u een stempel en wat lekkers te eten of te drinken voor onderweg. Deelname is gratis.

Deelnemende dorpshuizen:
1. Hantum: d'Âld Skoalle, Kerkstrjitte 4
2. Hantumhuizen: it Tiksel, Wierumerwei 1
3. Wierum: Wierum, Master Sinnemastrjitte 9
4. Nes:De Nespel, Ids de Beerstrjitte 1a
5. Oosternijkerk: De Terp, Doktersfiif 22
6. Morra: De Stikel, Bûtenwei
7. Ee: De Jister, Stienfeksterwei 2-A
8. Oostrum: De Tarin, Heechswei 1b
9. Raard: de Nije Pôle, Van Kleffenswei 6-A

We hopen dat het weer 11 juni een beetje meezit en wensen iedereen alvast veel fietsplezier! Fietst u ook gezellig mee?
Bestuur Dorpshuis d’Ald Skoalle

Dorpshuizen Fiestocht
Zaterdag 11 juni a.s.. Start vanaf 10 uur in d'Ald Skoalle. Deelname gratis...
Wijzigingen in het bestuur en vacatures penningmeester en AC.
We binne wer los!
12 maart a.s. Open Huis in d'Ald Skoalle van 14 tot 18 uur!

© 2022 – Stichting Hichtepunten

Logo MulderMedia