Vooraankondiging: Ledenvergadering 2022

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering zal worden gehouden op 14 februari 2022 om 20.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen is de ledenvergadering in 2021 niet doorgegaan. We hopen nu in 2022 wel te kunnen samenkomen. Meer informatie (uitnodiging/agenda) volgt nog. Noteert u de datum vast in uw agenda?

© 2022 – Stichting Hichtepunten

Logo MulderMedia